Ny lag om tillträdesförbud till butik

Riksdagen har röstat igenom lagförslaget om tillträdesförbud till butik enligt vilket det är möjligt för butiker att vägra tillträde för personer som begår brott eller trakasserar butiksanställda eller kunder.

Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt var tredje butik har varit utsatt för brott den senaste tiden och nästan var femte butik har råkat ut för hotfullt beteende från en besökare eller kund. Förhoppningen är att lagen om tillträdesförbud ska förstärka skyddet mot brott och allvarliga trakasserier som begås i butiker.

Enligt den nya lagen som träder ikraft den 1 mars 2021 kan åklagaren efter ansökan från en butik besluta om tillträdesförbud om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att personen kommer begå brott i butiken eller allvarligt trakassera butiksanställda eller andra som befinner sig i butiken. Tillträdesförbudet ska gälla för en viss tid men avgränsas till högst ett år med möjlighet för förlängning. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om personen tidigare begått brott i eller i anslutning till butiken ska detta särskilt beaktas vid bedömningen av beslut om tillträdesförbud. Det innebär en möjlighet att förbjuda tillträde och vistelse för personer som återkommande stjäl från eller begår andra brott i butiker.

Om du har frågor om tillträdesförbudet är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss här

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.