Entreprenadrätt

Vid hyresgästanpassningar, renovering eller ombyggnationer av lokaler eller andra entreprenadrättsliga ärenden upprättar och granskar vi entreprenadkontrakt baserat på bl.a. BKK:s standardregelverk AB 04, ABT 06 och ABK 09 och ABM 07.

Vi tillhandahåller även rådgivning och tillvaratar dina hyresgästrättsliga rättigheter i samband med din hyresvärds ombyggnation av lokalen eller fastigheten. Vi bistår även dig som i din verksamhet säljer byggvaror eller entreprenadtjänster till annan näringsidkare eller konsument.

Vi kan även ta fram företagsspecifika mallar för sådana arbeten och håller regelbundet kurser inom entreprenad- och konsulträtt samt vid köp av byggmaterial enligt AMB 07. Mer information om vårt kursutbud och anmälan hittar du här.

Ansvarig

Lina Sabadello
Jurist
Direkt: 010-47 18 531
Stockholm

Kontakta Lina