Vår rådgivning

Är ni i behov av juridisk rådgivning men osäkra på omfattningen av ert behov? Vi hjälper er att hitta ett upplägg som passar er! Hos oss kan ni få rådgivning i alla storlekar och former.

slider image
 
Callout image

Verksamhetsområden

Oavsett vilken tjänst ni anlitar oss för är vår uppgift att tillhandahålla juridisk rådgivning som ger er affärsnytta. Våra medarbetare är experter inom sina områden och har god kännedom om er bransch och kan därför leverera enkel och affärsorienterad juridisk rådgivning. Hitta rådgivning som passar er bland våra olika verksamhetsområden.

Callout image

Kurser

Vi är övertygade om att medarbetarna är en nyckel till ett företags framgång. Vi vet också att många delar av verksamheten kräver kunskap i juridik för att nå bäst resultat. Vi erbjuder därför flertalet kurser inom alla våra juridiska områden som hjälper er att se till att era medarbetare får så bra förutsättningar som möjligt att lyckas i sitt arbete. Våra jurister är uppskattade föreläsare inom bl.a. dataskydd, lokalhyresrätt och konsumenträtt och vi anpassar självklart alltid våra kurser till ert företags och era medarbetares behov.

Läs mer om vad vi kan erbjuda er.

Callout image

Hyr en bolagsjurist

Ibland räcker det inte att ta in juridik via konsulttjänster. Därför erbjuder vi också möjlighet att anlita oss när ni har behov av en jurist på plats, men inte vill anställa en bolagsjurist.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Distanshandel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. I nära samarbete med föreningen Svensk Digital Handel verkar de tillsammans för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.