Det ställs allt högre krav på regelefterlevnad på företag och deras företrädare. Vi hjälper företag med deras dagliga compliance-arbete genom att ge rådgivning, hålla kurser samt skapa rutiner och policyer inom områden som anti-korruption, hållbarhet, whistleblowers (visselblåsning), regler kring verklig huvudman och penningtvättsdirektiven, marknadsmissbruk och GDPR. Vi kan även vara behjälpliga med revisioner av befintligt arbete samt tillhandahålla whistleblower-tjänst.

Ansvarig

Malin Engblom
VD/Jurist
Direkt: 010-47 18 617
Stockholm

Kontakta Malin