GDPR och dataskydd

Vill du få bättre förståelse för dina kunder men är osäker på hur du får och inte får lov att hantera din kunddata?

Våra dataskyddsexperter är specialiserade på utmaningar inom handeln och kan hjälpa dig att hitta de mest optimala integritets- och kundvänliga lösningarna för just ditt företag. Vi hjälper företag med att bland annat kartlägga sin personuppgiftshantering, kvalitetssäkra processer (exempelvis processer för hantering av registrerades rättigheter eller personuppgiftsincidenter), ta fram och implementera nya rutiner eller granska och förhandla personuppgiftsbiträdesavtal. Vi erbjuder också populära utbildningar i dataskyddsförordningen för att öka kunskapen hos personalen.

Inom detta område erbjuder vi också flertalet mallar till fast pris:

  • Checklista för personuppgiftsbehandling
  • Registermall
  • Integritetspolicy (konsumenter, anställda och kandidater)
  • Personuppgiftsbiträdesavtal

Ansvarig

Linda Leffler Olsson
Jurist
Direkt: 010-47 18 541
Göteborg

Kontakta Linda