Process och tvistlösning

Vi hanterar löpande kommersiella tvister och företräder våra klienter i allmän domstol, hyresnämnd och allmänna reklamationsnämnden. Vi biträder även vid förlikningsförhandlingar och medlemsförfaranden – alltid med fokus att hitta en så kommersiellt gångbar lösning som möjligt.

Vill du veta mer?

Ansvarig

Liza Zetterberg
Jurist
Direkt: 010-47 18 561
Stockholm

Kontakta Liza