HÅLLBARA JURIDISKA LÖSNINGAR

Oavsett vilken tjänst ni anlitar oss för är vår uppgift att tillhandahålla juridisk rådgivning som ger er affärsnytta. Våra medarbetare är experter inom sina områden och har god kännedom om er bransch och kan därför leverera hållbar och affärsorienterad juridisk rådgivning. Hitta rådgivning som passar er bland våra olika verksamhetsområden nedan.

slider image
 

 

IT och dataskydd

Vill du få bättre förståelse för dina kunder men är osäker på hur du får och inte får lov att hantera din kunddata? Våra dataskyddsexperter är specialiserade på utmaningar inom handeln och kan hjälpa dig att hitta de mest optimala integritets- och kundvänliga lösningarna för just ditt företag.

Läs mer om våra tjänster:

Dataskydd Kommersiella avtal

 

Process och tvistlösning

Vilka är den bästa strategin för att hantera en tvist? En fråga som inte alltid har ett enkelt svar. Vi hanterar löpande kommersiella tvister och företräder våra klienter i allmän domstol, hyresnämnd och allmänna reklamationsnämnden. Låt oss hjälpa er att hitta den mest kommersiella lösningen för ert företag.

Läs mer om våra tjänster:

Tvist

bolagsrätt och compliance

Vi erbjuder hjälp med bolagsetablering, bolagsformalia, aktieägaravtal, aktieböcker, bolagsordningar och VD-avtal.

Läs mer om våra tjänster:

Bolagsrätt Compliance

Hyres- och entreprenadrätt

Är du hyresgäst och behöver hjälp med att ta tillvara dina rättigheter? Som hyresgäst har man ett starkt skydd enligt hyreslagen. Samtidigt är det ett komplext regelverk med många frister och formkrav. Vi hjälper lokalhyresgäster med allt från att förhandla och granska hyresavtal till processer i hyresnämnd och domstol.

Vi kan också hjälpa till med rådgivning kring entreprenadkontrakt vid ombyggnationer och andra entreprenadärenden.

Läs mer om våra tjänster:

Kommersiell hyresrätt Entreprenadrätt

E-handel och konsumenträtt samt kommersiella avtal

Digitaliseringen inom handeln, komplexa regelverk och konsumenter ställer stora krav på handlare idag. För att bygga värde och hållbarhet i verksamheten är det viktigt att ha koll på innehållet i avtalen för era digitala lösningar och att lösningarna implementeras på ett korrekt sätt.

Läs mer om våra tjänster:

E-handel och konsumenträtt Kommersiella avtal

 

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.