Kommersiell hyresrätt

Som hyresgäst har man ett starkt skydd enligt hyreslagen. Samtidigt är det ett komplext regelverk med många frister och formkrav. Vi hjälper lokalhyresgäster med allt från att förhandla och granska hyresavtal till processer i hyresnämnd och domstol. Vi håller även i kurser inom lokalhyresrätt, vilket ger dig som hyresgäst ett bättre utgångsläge i förhandlingar med hyresvärden.

Vi arbetar för att villkoren på den svensk hyresmarknaden ska vara skäliga och är bland annat med och tar fram standardblanketterna för lokalhyresavtal som distribueras av Fastighetsägarna. Det ger oss en fördjupad förståelse för regelverkets uppbyggnad och avsikt. Genom vårt breda kontaktnät inom svensk retail har vi även en unik insikt i rådande hyresnivåer och de stora hyresvärdarnas villkor och pågående projekt. På grund av vår expertkompetens och lokalkännedom har vi sedan 70-talet tillvaratagit otaliga hyresgästers rättigheter och besparat dem omfattande kostnader och vågar därmed påstå att vi är en av Sveriges främsta rådgivare inom kommersiell lokalhyresjuridik.

UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL

Hyreslagen innehåller många formaliakrav och tidsfrister som det är viktigt att känna till vid uppsägning av ett hyresavtal. Efter genomgång av hyresavtal och avstämning med hyresgästen om dennes behov och önskemål ser vi till att uppsägningen formuleras på rätt sätt, kontrollerar allmänna register och delger hyresvärden samt ser till att medlingsansökning sker till hyresnämnden.

Vi bevakar sedan ärendet under uppsägningstiden och agerar bollplank. Om ni vill så bistår vi även med förhandlingen med hyresvärden eller biträder vid sammanträde i hyresnämnden.

Hyresrättsliga kurser

Vi håller även i kurser inom lokalhyresrätt, vilket ger dig som hyresgäst ett bättre utgångsläge i förhandlingar med hyresvärden. Mer information om vårt kursutbud och anmälan hittar du här.

Bevakning av hyresavtal

Svensk Handel Juridik erbjuder en tilläggstjänst innebärande att vi för er räkning bevakar ert/era hyresavtal. Tjänsten innefattar att vi övervakar avtalet/avtalen för att i god tid meddela er om när avtalet kan sägas upp för omförhandling eller avflyttning. Vi kommer även meddela er om andra avgörande tidpunkter i hyresavtalet såsom eventuell möjlighet till förtida uppsägning för avflyttning.

Kontrollgranskning av hyresavtal

Det är vanligare än man tror att hyra och tillägg inte debiteras i enlighet med hyresavtalets villkor.  Låt oss kontrollera att ni betalar rätt hyra.

  • Vi granskar ert hyresavtal
  • Vi jämför er hyresavi för Q1 nuvarande och föregående år (om indexuppsägning sker i januari enligt avtalet)
  • Vi kontrollräknar avtalad hyres- och tilläggsnivå mht KPI index
  • Vi kontrollerar fastighetsskatten med Skatteverket
  • Vi sammanställer kostnadskontrollen i en pedagogisk Exceltabell

Om vi påträffar felaktigheter kan vi givetvis bistå med krav på återbetalning gentemot hyresvärd.

Behöver ni hyresrättslig rådgivning? Välkomna att kontakta oss!

Kontakta oss

Ansvarig

Lina Sabadello
VD/Jurist
Direkt: 010-47 18 531
Stockholm

Kontakta Lina