Kommersiell hyresrätt

Som hyresgäst har man ett starkt skydd enligt hyreslagen. Samtidigt är det ett komplext regelverk med många frister och formkrav. Vi hjälper lokalhyresgäster med allt från att förhandla och granska hyresavtal till processer i hyresnämnd och domstol. Vi håller även i kurser inom lokalhyresrätt, vilket ger dig som hyresgäst ett bättre utgångsläge i förhandlingar med hyresvärden.

Vi arbetar för att villkoren på den svensk hyresmarknaden ska vara skäliga och är bland annat med och tar fram standardblanketterna för lokalhyresavtal som distribueras av Fastighetsägarna. Det ger oss en fördjupad förståelse för regelverkets uppbyggnad och avsikt. Genom vårt breda kontaktnät inom svensk retail har vi även en unik insikt i rådande hyresnivåer och de stora hyresvärdarnas villkor och pågående projekt. På grund av vår expertkompetens och lokalkännedom har vi sedan 70-talet tillvaratagit otaliga hyresgästers rättigheter och besparat dem omfattande kostnader och vågar därmed påstå att vi är en av Sveriges främsta rådgivare inom kommersiell lokalhyresjuridik.

Vi håller även i kurser inom lokalhyresrätt, vilket ger dig som hyresgäst ett bättre utgångsläge i förhandlingar med hyresvärden. Mer information om vårt kursutbud och anmälan hittar du här.

Ansvarig

Lina Sabadello
Jurist
Direkt: 010-47 18 531
Stockholm

Kontakta Lina