Liza Zetterberg arbetar främst med kommersiell tvistelösning, dataskyddsfrågor och kommersiella avtal. Liza har fullgjort särskild domarutbildning och företräder Svensk Handel Juridiks klienter vid tvist, förhandling och process vid allmän domstol och med att ta fram och förhandla avtal. Hon arbetar vidare med att hjälpa företag med regelefterlevnad och förvaltningsfrågor kopplade till GDPR.


 

Kompetens

 • Tvistelösning
 • Dataskydd
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Kommersiell hyresrätt
 • Konsumenträtt
 • Köprätt

Erfarenhet

 • 2019- Svensk Handel Juridik AB
 • 2018-2019 tf. hovrättsassessor, Svea Hovrätt
 • 2017-2018 Tingsfiskal mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
 • 2016-2017 Tingsfiskal, Attunda tingsrätt
 • 2015-2016 Hovrättsfiskal, Svea hovrätt
 • 2013-2015 Tingsnotarie, Södertälje tingsrätt

 

Utbildning

 • 2013 Juristexamen, Stockholms universitet
En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.