Liza Zetterberg har fullgjort särskild domarutbildning och företräder Svensk Handel Juridiks klienter vid bland annat tvist, förhandling och process vid hyresnämnd och allmän domstol. Liza har en bred juridisk kompetens men är specialiserad på kommersiell hyresrätt och tvistelösning.


 

Kompetens

  • Tvistelösning
  • Kommersiell hyresrätt
  • Kommersiell avtalsrätt

Erfarenhet

  • 2019- Svensk Handel Juridik AB
  • 2018-2019 tf. hovrättsassessor, Svea Hovrätt
  • 2017-2018 Tingsfiskal mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
  • 2016-2017 Tingsfiskal, Attunda tingsrätt
  • 2015-2016 Hovrättsfiskal, Svea hovrätt
  • 2013-2015 Tingsnotarie, Södertälje tingsrätt

 

Utbildning

  • 2013 Juristexamen, Stockholms universitet
En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.