Direktiv om hållbarhet i näringslivet under förhandling

I nuläget diskuteras ett direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Direktivet innehåller bland annat en skyldighet för vissa företag att hålla koll på leverantörskedjor för att motverka negativa effekter på mänskliga rättigheter och miljön.

Den 23 februari 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett direktiv som handlar om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (ofta kallat för DD-direktivet). I korthet innebär DD-direktivet att krav föreslås ställas på att näringslivet ska bidra till den omställning i hållbar riktning som kommissionen driver för den europeiska ekonomin. Direktivet innehåller bland annat förslag på skyldighet för vissa företag att visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet och i sina värdekedjor i syfte att motverka negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljö.

DD-direktivet är endast ett förslag och dess närmare innehåll förhandlas fortfarande. Något datum för när ett DD-direktiv kan komma att antas finns därför inte i dagsläget.

Svensk Handel Juridik arbetar tillsammans med Svensk Handel kontinuerligt med att tillvarata Svensk Handels medlemmars intressen och i detta syfte bland annat lyfta hur en reglering på bästa sätt ska utformas för att direktivförslaget ska få avsedd effekt, utan att kraven på näringslivet ska bli för långtgående.

Välkommen att kontakta Svensk Handel Juridik vid frågor om direktivet och vad det kan komma att innebära för dig som handelsföretag.

KONTAKTA OSS HÄR

Välkommen att kontakta Liza Zetterberg och Malin Engblom vid frågor. Kontaktuppgifter finner du vid sidan av inlägget samt här.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.