Sofia Oskarsson arbetar främst med att hjälpa företag med frågor kring dataskydd, kommersiella avtal och konsumenträtt. Sofia har bland annat erfarenhet av att hjälpa företag att efterleva dataskyddslagstiftningen och att ta fram och granska olika kommersiella avtal. Hon har även erfarenhet av frågor inom processrätt då hon har fullgjort notarietjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt.


Kompetenser

  • Dataskydd
  • Kommersiell avtalsrätt
  • E-handel
  • Konsumenträtt
  • Köprätt

Erfarenhet

  • 2021–  Svensk Handel Juridik
  • 2019-2021 Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt
  • 2017-2021 Setterwalls Advokatbyrå AB

Utbildning

  • 2018 Juristexamen, Göteborgs Universitet
En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.