Lina Sabadello är ansvarig för verksamhetsområdet Hyres- och entreprenadrätt och arbetar främst med kommersiell hyresrätt där hon biträder hyresgäster vid omförhandling av deras hyresavtal. Lina företräder i Hyresnämnden vid exempelvis medling, marknadsyttranden och i tingsrätt vid prövan om t.ex. brister i lokaler. Därutöver arbetar Lina med entreprenadrätt, där hon bistår klienter med rådgivning och förhandling avseende upprättande och tillämpning av entreprenadkontrakt vid bl.a. ombyggnation av kommersiella lokaler. Lina är en populär föreläsare och håller löpande kurser om BKKs standardbestämmelser inom byggnation (AB 04 och ABT 06), konsulträtt (ABK 09) och köp av byggmaterial (AMB 07).


Kompetens

  • Kommersiell hyresrätt
  • Entreprenadrätt

Erfarenhet

  • 2017- Svensk Handel Juridik AB
  • 2013-17 Wistrand Advokatbyrå
  • 2009-2013 Baker&McKenzie Advokatbyrå
  • 2007-2009 Tingsnotarie, Attunda tingsrätt
  • 2007 Lantmäteriverket

 

Utbildning

  • 2007 Jur.kand., Uppsala Universitet
En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.