Linda Leffler-Olsson är ansvarig för verksamhetsområdena IT och integritet och arbetar främst med att hjälpa företag med dataskyddsfrågor och kommersiella avtal. Linda arbetar nära Svensk Handel och har varit del i framtagandet av Svensk Handels tolkningsguide och andra vägledningar som rör dataskydd. Hon arbetar ofta som juridiskt stöd vid regelefterlevnad och förvaltningsfrågor kopplade till GDPR. Exempelvis vid uppstart av lojalitetsprogram eller vid framtagande och revision av rutiner och processdokument. Linda hjälper också till med att ta fram och förhandla avtal med aktörer i leveranskedjan, t ex leverans- och inköpsavtal eller IT-avtal. Hon är också en uppskattad föreläsare och håller också många kurser i dataskydd, e-handel och konsumenträtt.


Kompetenser

  • Dataskydd
  • Kommersiell avtalsrätt
  • E-handel
  • IT-rätt
  • Konsumenträtt

Erfarenhet

  • 2017 – Svensk Handel Juridik AB
  • 2016 – 2017 Setterwalls Advokatbyrå AB

Utbildning

  • 2016 Juristexamen, Lunds universitet
En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.