Transaktioner

En överlåtelse eller ett förvärv av ett bolag innefattar en mängd olika frågor och är ofta en viktig händelse för bolagen i fråga. Vi guidar er genom processen och hjälper till med de juridiska delarna i transaktionen. Vår rådgivning omfattar bland annat projektledning och upprättande av relevant dokumentation i samband med aktieöverlåtelser, inkråmsöverlåtelser och omstruktureringar.

Ansvarig

Malin Winbom
VD/Jurist
Direkt: 010-47 18 590
Stockholm

Kontakta Malin