Frågor kopplade till det nya omställningspaketet

Vi får löpande in frågor om det omställningspaket som regeringen presenterade 30 april. Stödpaketet är än så länge bara ett förslag och det finns ännu ingen information om hur den slutliga utformningen av förslaget kommer att se ut. Vi har nedan sammanställt de frågor som vi och Svensk Handel har begärt förtydliganden av från relevanta myndigheter. Vi kommer också att bjuda in till ett webbinarium med fokus på omställningsstödet så fort förordningen finns på plats.

Vad ingår i definitionen ”fasta kostnader”?

Hyra

Vi anser att det viktigt att hyresdefinitionen i omställningspaketet är densamma som i hyresstödspaketet, d v s att huvudregeln enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) är att hyran för lokaler ska vara ett bestämt belopp. I hyreslagens mening utgörs hyran både av det belopp som angetts och av de tillägg parterna kan ha enats om att hyresgästen ska betala därutöver. Om hyresgästen ska betala ett engångsbelopp till hyresvärden, med tillägg för värme, fastighetsskatt, index med mera så är alltså även dessa tillägg att betrakta som hyra. För att tilläggen ska betraktas som ett ”fast hyresbelopp” ska det klart framgå av hyresavtalet hur dessa beräknas t ex ska en indexklausul eller klausul rörande fastighetsskatt finnas med som bilaga.

Vad ingår i fasta kostnader utöver hyra?

Vi förstår att klargörande på denna punkt är avgörande för många handlare och vi arbetar kontinuerligt tillsammans med Svensk Handel med att försöka få svar.

Kommer det att utgå moms på omställningsstödet?

Det har förtydligats från Skatteverket att det ska utgå moms på hyresstödet. Det är dock fortfarande oklart om det även ska utgå moms på omställningsstödet.

Övriga frågor som behöver förtydliganden

  • När kommer det att finnas en förordning på plats?
  • Kommer detta stöd att gå under EU:s statsstödsreglerna eller gäller annat regelverk?
  • Ska tappet beräknas för hela perioden mars-april eller varje månad för sig?
  • På vilken nivå i en koncern ska tappet beräknas?

Kom ihåg att ni för april kan söka både omställningsstöd och hyresstöd. Notera dock att om ni erhåller hyresstöd för april och även vill ansöka om omställningsstöd ska hyresstödsbeloppet tas med i er beräkning av omsättningstapp.

Svensk Handel har tagit fram en bra FAQ som rör både hyres- och omställningsstödet som vi rekommenderar att ni tar del av.

Läs Svensk Handels FAQ

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.