Uppdaterade frågor och svar om hyresstödspaketet från Boverket

I svaren som finns publicerade på Boverkets hemsida förtydligas bland annat hur hyresstödet ska fördelas om hyresgästen uppnår maxbeloppet på 800 000 euro. Boverket har även tagit fram en preliminär intygsmall som kan användas när hyresgästen ska intyga att företaget inte var i ekonomiska svårigheter per den 31 december 2019.

Först till kvarn-principen

Det sammanlagda stödet till en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro. Har koncernen som hyresgästen ingår i redan fått stöd som uppnår gränsen på 800 000 euro så kommer ytterligare stöd inte att beviljas. Det kan medföra problem för exempelvis större kedjor som räknas som en koncern. På frågan om hur pengarna kommer fördelas i sådana fall svarar Boverket att handläggningen och utbetalningen av beviljade ärenden kommer att ske löpande med utgångspunkt i principen ”först till kvarn”. Någon proportionell fördelning i förhållande till antalet hyresvärdar kommer inte att göras. Det blir därför viktigt att få överenskommelser på plats med sin hyresvärd så att ansökan kan skickas in i god tid när ansökningsperioden startar den 1 juli 2020.

Intyg där hyresgästen styrker att företaget inte var i ekonomiska svårigheter

I samband med ansökan om hyresstöd ska hyresvärden bifoga ett intyg undertecknat av hyresgästen där hyresgästen försäkrar att företaget inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019. På Boverkets hemsida finns nu en preliminär intygsmall publicerad. Vid eventuella krav från hyresvärdar om att skicka in ett intyg tillsammans med ansökan kan man därför använda sig av Boverkets blankett. Notera att det står att mallen är preliminär.

Du hittar intygsmallen här

Boverkets frågor och svar

 

 

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.