Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna

Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna välkomnar regeringens stödpaket till tillfälliga hyresreduceringar för utsatta branscher som hotell, restaurang, café och sällanköpsvaruhandel. Parterna är överens om att regeringens lanserade stödpaket avseende hyresreduceringar nu måste nyttjas fullt ut och det helst, direkt i morgon bitti.

Svensk Handels bedömning är att det statliga stödet kommer att underlätta för fastighetsägare och lokalhyresgäster att hitta lösningar.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Svensk Handels hemsida.

JA, TA MIG DIT

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Distanshandel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. I nära samarbete med föreningen Svensk Digital Handel verkar de tillsammans för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.