företag kan få stöd baserat på omsättningstapp

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har idag presenterat ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Stödet ska hjälpa företag att överleva den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Exempelvis restauranger som vill erbjuda hämtmat och leveranser, taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser eller större tillverkningsföretag som vill börja producera sjukvårdsmaterial.

Hur stort stöd kan man få?

Storleken på stödet beror på företagets omsättningstapp och varierar mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader (t.ex. hyra av lokal eller leasing av utrustning och maskiner) exklusive lönekostnader för perioden mars och april 2020. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag.

Exempel

  • 30 % omsättningstapp ersätter de fasta kostnaderna med 22,5 %
  • 50 % omsättningstapp ersätter de fasta kostnaderna med 37,5 %
  • 80 % omsättningstapp ersätter de fasta kostnaderna med  60 %
  • 100 % omsättningstapp ersätter de fasta kostnaderna med 75 %.

Vem kan få ta del av stödet?

Alla berörda företag oavsett bransch kan ta del av stödet om man uppfyller följande punkter:

  • Företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret
  • Företaget har haft ett omsättningstapp på minst 30 % (omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året)
  • Företaget har F-skatt
  • Företaget har inte hemvist i ett sk. skatteparadis.

Skatteverket kommer ta emot ansökningar och betala ut stödet. Stödet betalas ut retroaktivt för perioden mars och april 2020.

När blir förslaget klart?

Detta är bara ett förslag och det finns ännu ingen information om hur den slutliga utformningen av förslaget kommer att se ut. Regeringen kommer att föra en löpande dialog med EU-kommissionen eftersom förslaget kan behöva godkännas av kommissionen enligt regler om statsstöd. Förhoppningsvis kommer förslaget att träda ikraft den 1 juli 2020. Du hittar mer information om förslaget på regeringens hemsida.

Vad gäller för hyresstödspaketet?

Nuvarande hyresstödspaket avser perioden april – juni och finns fortfarande kvar. Har man lyckats göra en överenskommelse med hyresvärden om hyresrabatt för april gäller den fortsatt för hyresstödspaketet. Sådant eventuellt hyresstöd ska läggas in i beräkningen av omsättningstapp.

Läs regeringens pressmeddelande om förslaget här.

Svensk Handel har också tagit fram en FAQ om regeringens hyres- och omställningsstöd som vi rekommenderar att ni tar del av.

Svensk Handels FAQ

 

 

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.