Ny konsumentköplag

Den nya konsumentköplagen trädde i kraft den 1 maj. Den nya lagen ändrar kraven på näringsidkare som säljer varor till konsumenter.

Vad innebär den nya lagen?

Den nya konsumentköplagen innebär en del nyheter och förändringar i förhållande till den tidigare konsumentköplagen. Bland annat förlängs den tid som konsumenten som senast kan göra gällande ett fel i en köpt vara. Tidsfristen för när ett fel presumeras vara ursprungligt förlängs även från sex månader till två år från varans avlämnande. Det innebär att näringsidkaren i två år efter avlämnandet av varan måste bevisa att felet i varan uppkommit efter avlämnandet, för att inte ansvara för felet.

Vad behöver göras?

De förändringar som den nya lagen innebär påverkar de skyldigheter som näringsidkare har gentemot konsumenter. Det innebär att bland annat informationen till konsumenter kan behöva uppdateras i enlighet med den nya lagen, men kan även innebära att interna rutiner kring exempelvis reklamation behöver justeras.

Välkommen att kontakta Svensk handel Juridik

I samarbete med Svensk Handel har Svensk Handel Juridik tagit fram en vägledning i den nya konsumentköplagen.  Kontakta Svensk Handel Juridik vid frågor om den nya konsumentköplagen och de åtgärder som kan krävas för att anpassa er verksamhet till de nya lagkraven.

KONTAKTA OSS HÄR

Välkommen att kontakta Stina Hellberg och Anna Hultengård vid frågor. Kontaktuppgifter finner du här.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.