Stina Hellberg är ansvarig för e-handel och konsumenträtt. Hon arbetar främst med juridisk rådgivning inom e-handel, konsumenträtt, GDPR, kommersiella avtal, företagsöverlåtelser och bolagsrätt där hon kan hjälpa till med att t ex upprätta och granska kommersiella avtal, ta fram bolagsformalia och ta fram policys och rutiner inom ramen för ett företags GDPR- eller konsumenträttsarbete. Stina arbetar även nära med vårt systerbolag Svensk Digital Handels certifiering Trygg E-handel där hon bland annat agerar sakkunnig expert i frågor från e-handlare rörande konsumenträtt och GDPR. Stina har också erfarenhet av att hålla kurser i dataskydd, e-handel och konsumenträtt.


 

Kompetens

  • Dataskydd
  • Kommersiell avtalsrätt
  • M&A
  • Bolagsrätt
  • Konsumenträtt

Erfarenhet

  • 2018 – Svensk Handel Juridik AB
  • 2017 – 2018 Advokatfirman Morris AB

Utbildning

  • 2017 Juristexamen, Göteborgs universitet
En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.