Läget fortsatt allvarligt – hyresstödet når inte fram

Det hyresstödpaket som regeringen har tagit fram bygger på att fastighetsägaren ger hyresgästen en hyresreducering. En färsk enkät från Svensk Handel visar dock att sex av tio handlare inte har fått någon sådan hyresreduktion. Hyresvärdarnas agerande innebär att stödet inte får någon större effekt för hyresgästerna.

Många företag uppger även i enkäten att de under rådande omständigheter kommer klara sig i max två månader till.  Svensk Handel menar därför att regeringen måste se till att hyresstödet når de krisande företagen genom ett kompletterande system med en modell som istället bygger på en omsättningsbaserad trappa. Då skulle stödet kunna gå direkt till de drabbade företagen, utan omvägen via fastighetsägaren.

I en artikel av Market intervjuas Svensk Handels vd Karin Johansson om problemen med hyresstödpaketet.

Läs artikeln här

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.