covid-19: vi utökar den Kostnadsfria rådgivningen

Tillsammans med Svensk Handel arbetar vi intensivt med att förbättra situationen för handelsföretag. Vi ser att många företag just nu upplever en ansträngd ekonomisk situation på grund av det nya corona-utbrottet. Vi har därför utökat vår kostnadsfria rådgivning till Svensk Handels medlemmar.

För ärenden som har en direkt koppling till corona-utbrottet erbjuder vi nu utökad kostnadsfri rådgivning i vår jour. Detta gäller t ex vid frågor om:

  • hyresreduceringar, förverkande och skadestånd
  • force majeure, leveransförseningar och andra avtalsbrott
  • inlåningsavtal för personal

För andra ärenden har ni som medlemsföretag som vanligt rätt till 15 minuters gratis rådgivning per ärende och rabatterade arvoden.

Välkommen att kontakta oss på telefon 010-47 18 710 eller via mail!

Jouren

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.