kostnadsfri Avtalsmall för inlåning av personal

Coronakrisen slår ojämnt mot handelns företag. Inom stora delar av dagligvaruhandeln och på många lager är trycket högt, samtidigt ser delar av sällanköpshandeln en drastiskt minskad kundtillströmning. För att stötta företag och rädda jobb har Svensk Handel lanserat en förmedlingstjänst för personal.

Syftet är att medlemsföretag som tillfälligt har en minskad efterfrågan ska kunna låna ut personal till de företag som just nu behöver förstärkning.

Vid utlåning av personal behöver företaget som lånar ut träffa ett avtal om detta med företaget som lånar in personalen. I ett sådant avtal bör parterna – förutom ersättning – reglera utlåningens längd, till vem arbetstagaren ska höra av sig vid sjukdom och annan frånvaro, arbetsmiljöansvaret och andra frågor om vilket företag som ansvarar för vad i förhållande till arbetstagaren.

Kostnadsfri avtalsmall

Svensk Handel Juridik har på uppdrag av Svensk Handel tagit fram en avtalsmall för inlåning av personal som vi tillhandahåller utan kostnad till Svensk Handels medlemmar. Kontakta oss för att ta del av mallen.

Ja tack, jag vill ta del av den kostnadsfria mallen

Läs mer om arbetsrättsliga skyldigheter vid ut- och inlåning av personal på Arbetsgivarguiden, anmäl ditt intresse till förmedlingstjänsten eller se sammanställning över anmälda företags behov (du behöver vara medlem i Svensk Handel och ha inloggningsuppgifter för att ta del av materialet).

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Distanshandel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. I nära samarbete med föreningen Svensk Digital Handel verkar de tillsammans för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.