Hyresstödet kan förlängas till september

Till följd av pandemins negativa konsekvenserna för många företag, har regeringen fattat beslut om det statliga stödet för hyreskostnader för det första och andra kvartalet 2021. Nu föreslås att stödet ska förlängas igen och även gälla för det tredje kvartalet

Vad innebär hyresstödet?

Hyresstödet är en tillfällig kompensation till hyresvärdar som träffar överenskommelser med sina hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran för det första och andra kvartalet 2021. Överenskommelsen ska vara skriftlig och ha träffats senast den 31 maj för det första kvartalet. Stödet ges med 50 procent av den överenskomna rabatten och följer i övrigt utformningen från stödperioden april-juni förra året.

När kan hyresstödet sökas?

Hyresvärdar kan ansöka om stödet för det första kvartalet under perioden 3 maj-30 juni 2021. Länsstyrelserna handlägger stödet. Ansökningsperioden för andra och tredje kvartalet är ännu inte presenterade.

Kommer det nu beslutade hyresstödet att förlängas ytterligare?

Regeringen har aviserat en förlängning av hyresstödet till att även gälla andra och tredje kvartalet 2021. En förlängning kräver ytterligare godkännande av EU-kommissionen och är inte beslutad ännu. Utgångspunkten är dock att förlängningen ska följa utformningen av hyresstödet för det första kvartalet.

Läs mer om det förlängda hyresstödet samt övriga stödåtgärder på Svensk Handels hemsida.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.