Fortsatt oklart i den akuta hyresfrågan

Hyresfrågan är en av de mest akuta frågorna i den extraordinära situation vi befinner oss i just nu. Tillsammans med Svensk Handel har vi under de senaste tre veckorna fört dialog med den centrala organisationen Fastighetsägarna för att försöka få fram snabba lösningar för hyresgästerna. Med eller utan statens hyrespaket som regeringen presenterade den 28 mars.

Paketet är riktat som stöd för hyresgäster inom sällanköpsvaruhandeln, men ställer krav på att hyresvärdarna ska göra en hyresreducering först. Hyresvärdarna kan i efterhand söka ersättning från staten på en summa upp till motsvarande halva hyressänkningen, dock max 25 procent.

Den information Svensk Handel får från medlemmarna är att majoriteten av fastighetsägare tyvärr har valt att avvakta eller erbjuda lösningar som i dagsläget inte räcker för att företagen ska överleva. Vissa undantag finns där framförallt mindre fastighetsägare har tagit sitt ansvar direkt och erbjudit passande lösningar som även i vissa fall inkluderar hyresbefrielse.

Läs artikeln i sin helhet på Svensk Handels hemsida.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.