Förlängt omställningsstöd till coronadrabbade företag

På grund av pandemins fortsatta påverkan på företag förlängs omställningsstödet till månaderna maj, juni och juli 2020. Det förlängda stödet liknar det som betalades ut för mars och april men innehåller skillnader avseende framförallt kraven på tappad omsättning och maxbelopp.

Vad krävs för att få stödet?

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Hur beräknas omställningsstödet?

På samma sätt som tidigare ges omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020. För stödperioden maj 2020 begränsas dock omställningsstöd till maximalt 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för perioden juni och juli 2020 till högst 8 miljoner kronor.

När kan jag söka omställningsstödet?

Omställningsstödet kan sökas under perioden 20 oktober till och med den 30 november 2020. Det krävs separata ansökningar för respektive stödperiod.

Läs mer om det förlängda omställningsstödet och dess villkor på Svensk Handels hemsida.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.