Hur påverkar covid-19 er affärsrelation?

Just nu får vi många frågor från medlemmar om hur de ska hantera leveranser och andra åtaganden med hänsyn till restriktioner och utmaningar som covid19-viruset har medfört.

Många företag har infört restriktioner på arbetsplatsen för personer som har vistats i riskområden. För att begränsa smittspridningen har många företag även vidtagit åtgärder som går utöver de restriktioner som finns. Den uppkomna situationen påverkar nu både möjligheten att leverera och mottagandet av varor.

Juridiskt gäller en grundläggande princip att träffade avtal ska hållas. Försenad eller utebliven leverans eller vägran att ta emot en leverans utgör som huvudregel avtalsbrott. Men det finns undantag, t ex kan man undgå ansvar vid force majeure-situationer.

Om avtalet innehåller en force majeure-klausul behöver ni läsa denna noggrant för att ta reda på vad bestämmelsen reglerar. En exemplifierande force majeure-klausul anses ofta vara uttömmande. En liknande lättnadsregel finns även uttryckt i lagar som t ex köplagen och den internationella köplagen (CISG). Om dessa lagar är tillämpliga kan ett företag slippa betala skadestånd för försening om hindret beror på omständigheter utanför dess kontroll.

Vår erfarenhet är att det oftast är bättre att försöka hitta en lösning i samförstånd än att göra gällande påföljder enligt avtal. Tänk dock på att ert agerande kan få konsekvenser i en eventuell framtida tvist. Det gäller inte bara vad ni säger och skriver utan också sådant som ni väljer att utelämna.

Tänk på att om ert företag har drabbats ekonomiskt med anledning av viruset bör ni även kontrollera företagets försäkringsskydd. Om ni t ex har en avbrottsförsäkring eller annat liknande skydd kan det finnas möjlighet att få ersättning för den ekonomiska skada ni drabbats av.

Har ni frågor om hur ni bör agera?

Vi hjälper er att granska era avtal och ta fram strategier för leverans och kommunikation för att ni på bästa sätt ska bevara er rätt.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.