COVID-19; FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS lokala ALLMÄNNA RÅD

Folkhälsomyndighetens utfärdade redan den 16 april 2020 generella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Med hänsyn till den ökade smittspridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten nu utfärdat lokala allmänna råd att gälla i delar av landet. De lokala allmänna råden gäller som längst till den 19 november 2020, men kan förlängas.

För handelns del anges att verksamhetens öppettider kan inskränkas och antalet besökare begränsas. Råden innebär dock inte ett förbud mot att hålla butiker öppna eller anger ett miniantal kunder i butiken per gång. Läs de lokala allmänna råden här. De skärpta föreskrifterna kan dock medföra att alltfler kunder väljer att stanna hemma, vilket givetvis kan påverka försäljningen.

Svensk Handel Juridik har tidigare redogjort för vilka rättigheter hyresgäster har i relation till sin hyresvärd med hänsyn till covid-19. Läs mer här. De lokala allmänna råden innebär inte med automatik att hyresgästens rättigheter eller skyldigheter förändras rent juridiskt.

Vi på Svensk Handel och Svensk Handel Juridik arbetar dock som vanligt för fullt för att handlare ska ha de bästa möjliga förutsättningarna att ha en fungerande och lönsam verksamhet. Bedriver du handel i Uppsala och har inspel kring hur din verksamhet påverkats med hänsyn till dessa skärpta råd får ni gärna delge oss detta. Då får vi ökad insyn och bättre möjlighet att bemöta hyresvärdar etc.

KONTAKTA OSS HÄR

Om du har hyresrättsliga frågor är du välkommen att kontakta någon av våra hyresrättsexperter Lina och Tobias. Du hittar deras kontaktuppgifter till höger.

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Digital Handel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. Svensk Digital Handel verkar för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.