Ansökan om omställningsstöd är öppen

Reglerna trädde i kraft den 22 juni 2020 och stödet går att söka till och med den 31 augusti 2020.

Vem kan få omställningsstöd?

Alla företag oavsett bransch med minskad nettoomsättning till följd av covid-19 på 30 % under mars och april 2020 samt med en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret kan ha rätt till ett omställningsstöd. Företaget ska inneha F-skattsedel och ha sin hemvist i Sverige.

Hur ser ersättningen för omställningsstödet ut?

Företaget måste minst haft minskad nettoomsättning med mer än 30 procent under perioden för att få en ersättning av de fasta kostnaderna med 22,5 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma period förra året. Därefter ersätts de fasta kostnaderna med 75 procent av omsättningstappet.

Nedan följer några exempel:

  • 30 procent omsättningstapp ger en ersättning av de fasta kostnaderna med 22,5 procent
  • 50 procent omsättningstapp ger en ersättning av de fasta kostnaderna med 37,5 procent
  • 80 procent omsättningstapp ger en ersättning av de fasta kostnaderna med 60 procent
  • 100 procent omsättningstapp ger en ersättning av de fasta kostnaderna med 75 procent.

Ett företag kan högst få omställningsstöd med 150 miljoner kronor. Om flera företag i en koncern är berättigade till stöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 150 miljoner kronor.

Hur ansöker man?

Skatteverket tar emot ansökningar och betalar ut stödet. Du ansöker om omställningsstöd på särskild blankett hos Skatteverket.

Mer information

Läs Svensk Handels uppdaterade FAQ om regeringens stödpaket här

Läs mer om ansök om omställningsstödet här

En del av Svensk Handel

Svensk Handel arbetar för att stärka handelns konkurrenskraft. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Svensk Handel Juridik är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel och har i mer än 40 år bistått medlemmar med juridisk rådgivning. Som medlem i Svensk Handel får ni rabatterade priser på vår rådgivning.

Svensk Digital Handel

Svensk Distanshandel AB utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige. I nära samarbete med föreningen Svensk Digital Handel verkar de tillsammans för att stärka den svenska e-handelns konkurrenskraft. Medlemmar i Svensk Digital Handel får rabatterade priser på vår rådgivning.

Trygg E-handel

Trygg E-handel är en certifiering för nätbutiker som visar konsumenten att du som e-handlare är en seriös aktör som står för tydliga, enkla och enhetliga villkor och att köpet sker tryggt och säkert. Du kan ansöka om certifieringen på Svensk Digital Handels hemsida.